Better Truckin' for the efficient carrier means:

For the efficient carrier

Passar er utan egna fraktkunder som kör framförallt åt andra åkerier eller speditörer.

Transport traffic