Transportprocessen i fem steg

Vi har lösningar i alla steg

I den okunnigas ögon kan transporter verka enkla, godset lastas och körs från en plats till en annan. Men vi har lyssnat till transportbranschens verklighet och förstått att processen är betydligt mer komplex än så. 

För att kunna förstå och bemöta de här komplexiteterna brukar vi beskriva transportprocessen utifrån fem steg där vi har lösningar för samtliga. Läs om dem nedanför!

Transportprocessen illustration
Orderhantering
Better Truckin' gör orderhantering smidigt och effektivt med ett användarvänligt verktyg för koordinering med såväl interna som externa aktörer.

I ett och samma system kan du administrera nya ordrar, ta del av kundhistorik från tidigare transporter och ge dina kunder statusuppdateringar om deras gods genom kundportalen.
Ruttplanering & optimering
Better Truckin' erbjuder ett användarvänligt verktyg för uppdragsplanering som tar hänsyn till rutten och vid behov även hanterar färjetrafik.

Vi gör dessutom samarbete med externa partners smidigare genom såväl gästlänkar åt chaufförer som den kompletta samarbetslösningen My Network.
Monitorering & förarapp
Better Truckin' gör det enkelt att stärka samarbetet mellan förare och administration tack vare lösningar för monitorering och förarapp. Du kan enkelt integrera ditt fleet management system till Better Truckin' och på så sätt monitorera dina pågående transporter parallellt med statusuppdateringar från dina förare.

Dessutom tillåter den användarvänliga förarappen uppladdning av dokument, bilder och signaturer så dina förare slipper tidskrävande pappersarbete.
Fakturering & avräkning
Better Truckin' erbjuder både ett eget faktureringsverktyg och möjligheten att integrera tredjepartssystem som Fortnox. Oavsett blir fakturering en smidig process där fakturaunderlaget skapas direkt ur informationen om dina ordrar, uppdrag och kunder.

Vi gör det även enklare att samarbeta med externa åkerier och förare tack vare ett automatiskt avräkningsverktyg som minskar risken för onödiga missförstånd och oenigheter.
Insikter
För att underlätta optimering och utveckling av din transportverksamhet erbjuder Better Truckin' även ett användarvänligt analysverktyg.

Du kan enkelt välja vilka insikter du är intresserad av och sammanställa data om dina ordrar, uppdrag eller förare för att få en överblick av ert arbete. Allt för att du ska ha de bästa möjligheterna att växa och skapa förutsättningar för ökad lönsamhet!