Monitorering & förarapp

Monitorering

Även en välplanerad transport kan kräva justeringar och stöd under leveransens gång. Med Better Truckin’ gör vi det enkelt att stötta dina förare i sitt arbete genom större insyn i transportprocessen. I vår lösning för övervakning syns alla aktiva transporter, dess status och om det uppståt några situationer att hantera. Översikten gör det möjligt för dig som jobbar med transportadministration att identifiera och prioritera transporter där din assistans kan behövas, men även förutse situationer som kan eskalera. Det gör vi bland annat genom att låta Better Truckin’ hålla koll på tidsschemat och notifiera dig om transporten är försenad, så du som transportledare kan ta ställning till huruvida rutten behöver justeras eller om kontakt med förare och kund krävs.

Förarapp

Som förare med Better Truckin’ har du tillgång till en användarvänlig och smidig app för statusuppdateringar och kontakt med transportledare. I en och samma app kan du se detaljer för godset och rutten, hantera transportsedlar, leveransbevis och signaturer. Skulle olyckan mot förmodan vare framme sker även skaderapportering och direktkontakt med administrationen i Better Truckin’-chatten. Better Truckin’ är därmed en helhetslösning för såväl administrativ personal som förare!

Trucker and Better Truckin' driver app