Integrationer

Använd dina bästa verktyg med Better Truckin'

Vi vill göra din vardag effektiv och digital, därför är det möjligt att utnyttja även andra tjänsters funktionaliteter tillsammans med Better Truckin’. 

Genom att integrera tredjepartssystem med Better Truckin’ kan du skapa en mer skräddarsydd och optimerad transportprocess där alla dina verktyg samspelar och bygger vidare på varandra!