Orderhantering

Skapa en ny order
Ange kund, rutt och last
Redo för uppdragsplanering

Kundportal

Better Truckin’ kundportal gör samarbete och kommunikation med kunder enkelt och transparent. I portalen kan dina kunder själva skriva in detaljer kring sin begärda transport vilket minskar risken för onödiga missförstånd. Men det lättar även på arbetsbördan på din administration som inte behöver göra samma arbete manuellt. Dessutom kan kunden som använder kundportalen följa sin transport genom hela processen vilket ökar insynen och minskar behovet av återkommande och tidskrävande direktkontakt. Kundportalen underlättar därmed för både er som transportör och era kunder!

Orderhantering

I de fall manuell administration av ordrar fortfarande behöver göras hanteras det enkelt i vårt användarvänliga verktyg. I systemet för orderhantering kan du med enkelhet rapportera in leveransens upphämtningsplats, destination, vikt och eventuella krav på lastens hantering. Tack vare Better Truckin’s mångsidighet och användning för hela transportprocessen delas denna information sedan automatiskt med din transportledare. Men det gör det även möjligt för dig som arbetar med orderhantering att se kundhistorik från tidigare transportprocesser som kan vara av betydelse när nya transporter planeras in.

Better Truckin' orders on desktop and driver app.
Transportplanering traffic

Automation

Ytterligare en funktionalitet som effektiviserar ert arbete med orderhantering är vår automatisering för återkommande uppdrag. Med Better Truckin’ har du möjligheten att skapa återkommande ordrar baserat på dina egna anpassade mallar. Detta innebär att du inte längre behöver skapa samma data upprepade gånger, utan kan låta vår tjänst återskapa ordrar för transportledaren att planera in. Better Truckin’ skapar automatiskt nya uppdrag enligt din mall, så du kan lägga tid på andra uppgifter i större behov av ett manuellt arbete. 

Samarbete med externa åkerier och förare

I de fall ni inte har kapacitet i den egna fordonsflottan att sköta en transport ger Better Truckin’ även stöd i försäljningsprocessen av ordrar till underleverantörer. I orderhanteraren kan du därför även rapportera in ordrar som ska genomföras av externa förare för att följa status för transporten på samma sätt som dina internt hanterade transporter.