Fakturering & avräkning

Skapa en ny faktura
Ange uppdrag, order & kund
Ladda ner pdf eller skicka direkt

Fakturering

Fakturering med Better Truckin’ kan göras antingen via vårt egna faktureringsverktyg eller integrerat med ett tredjepartssystem som exempelvis Fortnox. Oavsett vad du väljer att använda blir fakturering en smidig aktivitet istället för ett krångligt måste.

I Better Truckin’s egna faktureringsverktyg kan du enkelt skapa en faktura baserat på informationen du tidigare lagt in som en order eller uppdrag. Fakturan kan sedan kopplas till en av dina sparade kunder så kundinformationen automatiskt läggs till i fakturaunderlaget. Därefter kan du förhandsgranska hur fakturan kommer se ut i pdf-format, eller skicka den direkt via mejl – allt utan att ens behöva byta verktyg. Mejlutskicket till kunden innehåller en översikt av transporten, fakturan bifogad som pdf, men även en detaljerad vy över transportprocessen och den information som rapporterats in i Better Truckin’.

För dig som redan använder en faktureringslösning där du också sköter andra typer av ekonomisk administration som löneutdelning eller bokföring kan smidigt integrera ditt system med Better Truckin’. Är du exempelvis van att arbeta i Fortnox kan du skapa fakturaunderlag i Better Truckin’ som sedan är synligt direkt i Fortnox för din fortsatta bokföringsprocess. På det sättet slipper du manuellt föra över kund-eller orderinformation mellan dina olika system, allt finns tillgängligt med ett enkelt knapptryck.

Fakturering behöver inte vara ett krångligt men nödvändigt ont, vi gör fakturering till en smidig och effektiv process som gör det enkelt för dig att följa upp och övervaka faktureringsprocessen. Den smidiga processen gör det dessutom enklare att fakturera löpande så du slipper ligga ute med kostnader i väntan på betalning.

Better Truckin' invoice on laptop.
Better Truckin' invoice on desktop.

Avräkning

Använder du ofta externa åkerier och förare för dina transporter? Självklart vill vi göra även avräkningsprocessen så smidig som möjligt! Därför kan du enkelt lägga in regler för hur externa transporter ska kompenseras kopplat till dina nätverksaktörer, så du får automatiskt genererat fakturaunderlag för avräkning. 

Med några enkla knapptryck får du en beräknad ersättning baserat på inlagd förare och kopplade ordrar eller uppdrag som sen kan mejlas till det externa åkeriet för fakturering. Vi gör därmed samarbetet mellan dig och dina partners smidigare och avlastar den annars tidskrävande processen med avräkning och fakturering på otydliga grunder.

En smidig avräkningsprocess gör det inte bara enklare för ditt företag att hantera externa körningar som en extra inkomstkälla, utan det kan även bidra till att upprätthålla goda relationer med dina partners. Genom att tydligt definiera ersättningsregler och snabbt skicka fakturaunderlag minskar risken för missförstånd och oenigheter kring betalningar. Better Truckin’ ger dig bättre möjligheter för utveckling och lönsamhet tack vare digitala och smidiga lösningar!