Insikter & analys

Insikter

När transporten är genomförd kan arbetet för denna gång anses vara klart – men vi vill göra det enklare för dig att omsätta färdiga transporter till analysunderlag. I vårt verktyg för insikter kan du sammanställa datan vi hanterar om dina ordrar, uppdrag, förare eller kunder för att ge dig en bättre sammanställning av din verksamhets arbete. 

Analysverktyget gör det enklare för dig att dra slutsatser om allt från vilken typ av transport ni oftast hanterar till arbetsbelastning på enskilda förare – du bestämmer själv vilka filter som ger dig de nödvändiga insikterna.

Att göra det enklare att mäta resultat gör det också enklare att utvecklas. Tack vare vårt analysverktyg kan du ge dig själv relevanta insikter men också möjlighet att följa upp och sätta målsättningar för din verksamhet. Allt för att göra optimering av din verksamhet till ett naturligt steg av transportprocessen. 

För dig som vill ha ännu större frihet i analysarbetet eller kanske använder ett annat verktyg kan självklart ladda ner din data.

Better Truckin' insights on desktop.