Så bör lågkonjunkturen i transportbranschen hanteras

Den som vågar satsa under lågkonjunktur är den som kommer ut som vinnaren på andra sidan.

Att företag känner av det ekonomiskt ansträngda läget är det ingen som ifrågasätter. Däremot är det omdiskuterat på många håll hur lågkonjunkturen bör hanteras. Vi vill i den här artikeln presentera tre skäl till att höja tempot trots att tiderna är tuffa, istället för att sitta passiv och vänta på bättre tider.

Tre skäl att höja tempot och börja med Better Truckin' just nu:

1. När läget skiftar har du högre transportkapacitet trots lägre administrativ arbetsbelastning.

I ekonomiskt ansträngda perioder är det viktigare än någonsin att inte ha onödiga utgifter. Lågkonjunkturer är därför helt rätt läge att se över arbetsprocesser och göra dem effektivare. Med digital transportplanering som Better Truckin’ får du en administrativ transportprocess med hög kapacitet och lägre arbetsbelastning. 

Att göra tidsinvesteringen i ett nytt system är därför helt rätt drag för att vara konkurrenskraftig när efterfrågan ökar igen!

2. Du får insikterna som behövs för en effektivare resurshantering.

Utöver en effektivare administrativ process ger Better Truckin’ dig även möjligheten att identifiera andra ineffektiva processer. Med vår lösning för analys och insikter kan du identifiera svagheter och outnyttjad kapacitet i din transportprocess. Optimerade rutter, bättre samlastning och kortare ledtid från utförd transport till fakturering – det är smart insiktsbaserat transportarbete med Better Truckin’.

3. Du blir det attraktivaste alternativet på marknaden.

Innovation, tekniska lösningar och automatisering är inte bara effektiva i praktiken, det låter också väldigt bra på pappret! När marknaden återhämtat sig och det blir dags för era kunder att vakna till liv igen så vill ni ha ett erbjudande som låter lika bra som det är. Att kunna beskriva hur er transportprocess gör det möjligt att följa transporten i realtid, optimera rutter och koordinera samlastning gör er också till det mest attraktiva alternativet på marknaden. 

Digital transportplanering är därmed inte bara något som effektiviserar ert interna arbete, det är också en konkurrensfördel i försäljning!

Så vad väntar du på, boka in en demo för att vara en av vinnarna på andra sidan lågkonjunkturen!

Ta de första stegen mot digital transportplanering idag!