Administratör

Att vara säljare med Better Truckin’ innebär:

Undvik manuella misstag med en smidig process​

Som administratör i transportbranschen är du väl medveten om de ekonomirelaterade uppgifternas betydelse, men också den manuella arbetsbelastning de kan innebära. Det är till exempel inte bara tidskrävande med manuell administration som att kalkylera fakturaunderlag, det innebär också en ökad risk för onödiga misstag.

Messy desk.
Better Truckin' invoice on laptop.

Automatiskt genererat fakturaunderlag ​

Det är här Better Truckin’ kommer in och gör skillnad genom att automatiskt generera fakturaunderlag baserat på dina inlagda transportrutter. Med vårt system kan du vara trygg i vetskapen att faktureringen grundas på tidigare rapporterad information, du kan alltså direkt stämma av fakturaunderlaget med uppgifterna din transportledare rapporterat in. En smidig process som knyter an de första och sista stegen i en lyckad transport!

Effektiv digital process för lägre arbetsbörda

I administratörsrollen är det också vanligt att hantera pappersbaserade transportsedlar och anteckningar från förare, ett system som kan fungera för mindre åkerier men snabbt blir en administrativ börda för de som strävar efter tillväxt. 

Med Better Truckin’s digitala system blir det enkelt att hålla kontakt med förarna och få den senaste informationen digitalt. Implementering av Better Truckin’ effektiviserar därmed din administrativa arbetsbörda, men förbättrar också kommunikationen med förare och säkerställer att fakturering sker korrekt och pålitligt. Ta steget med oss mot en modern och effektiv administratörsroll inom transportbranschen!

Better Truckin' messages on desktop and mobile.