Transportledare

Att vara transportledare med Better Truckin’ innebär:

Kvalitetssäkrat, effektivt och smidigt​

Som transportledare ansvarar du för planering, övervakning och styrning av transporter från start till mål. En välplanerad transport är avgörande för framgångsrika leveranser, och vi på Better Truckin’ strävar efter att göra detta arbete så kvalitetssäkrat, effektivt och smidigt som möjligt!

Vem eller vilka som bär ansvaret som transportledare kan naturligtvis skilja sig mellan olika företag. För en del är transportplanering en del av många andra uppgifter, medan andra har särskilda personer ägnade specifikt åt just det. Oavsett är transportplanering en uppgift som kräver god översikt av hela verksamheten, koordinering och kalkylering – ingen enkel uppgift! 

Better Truckin' on laptop.
Better Truckin' on desktop and driver app.

Automation och enkel kommunikation

Transportplanering med Better Truckin’ är uppbyggt för att underlätta för såväl transportledare som andra yrkesroller som påverkas av deras arbete. Genom att erbjuda exempelvis automatiserad ruttoptimering, uppdateringar om transporter i realtid, och kommunikationskanaler med förare direkt i samma system ger vi välbehövd avlastning.

Men vi vet att till och med den bästa planeringen ibland kräver justeringar, därför är din ruttplanering i Better Truckin’ enkel att modifiera även när uppdraget är igång med uppdatering till föraren i realtid.