Verksamhetsledare

Att vara verksamhetsledare med Better Truckin’ innebär:

En plattform för insyn, analysmöjligheter och insikter​

Transportbranschen är komplex och under konstant utveckling vilket ställer högre krav på dig som företagsledare och din förmåga att hålla uppe tempot. Vi vill göra det arbetet lättare genom att erbjuda en transportplaneringstjänst som ger insyn, analysmöjligheter och insikter så att du som företagsledare kan ta välgrundade beslut.

Better Truckin’ ger dig därför möjlighet att få en överblick över transporttider, distanser och ekonomi – allt i ett användarvänligt verktyg som även dina transportplanerare, administratör och förare använder. Genom att samla in och analysera data i realtid kan du identifiera mönster, trender och ineffektiviteter som kan påverka ditt företags lönsamhet och effektivitet.

Better Truckin' insights on desktop.
Planning strategy

Mer tid till verksamhetsutveckling​

Eftersom Better Truckin’ digitaliserar och automatiserar administrativa processer får ni också mer tid att fokusera på strategisk planering och verksamhetsutveckling. Speciellt för dig som har flera parallella uppgifter att hantera i din verksamhet. Med Better Truckin’ kan du snabbt och enkelt få åtkomst till uppdaterad information om era resultat, sammanställt direkt från datan som rapporterats in tidigare. Du behöver inte längre bläddra igenom pappersbuntar eller förlita dig på minnesanteckningar – allt finns samlat.

En helhetsprocess från order till faktura​

Better Truckin’ är helt enkelt ett verktyg som är digitaliserat, automatiserat och tar hand om er administration genom hela resan från orderhantering till fakturering, så att du kan fokusera på att utveckla och värna om din kärnverksamhet.

Truck in sun