Förare

Att vara förare med Better Truckin’ innebär:

Stöttning och samarbete genom inblick i realtid

Som förare är du en nyckelperson för att transporten ska gå som tänkt, därför är ett bra samarbete mellan förare och resten av organisationen oerhört viktigt. Better Truckin’ underlättar det samarbetet genom att låta transportledare enkelt följa förarens arbete i realtid. Det gör vi genom att erbjuda uppdateringar om upphämtning och avlastning, men även digital signering och fotografering av fraktsedlar för dokumentation. På så sätt kan du som förare vid behov få stöd i ett tidigare skede än vid manuell hantering och rapportering, men även känna en känsla av trygghet i att inte vara ensam i transportprocessen.

Driver app.
Driver app, mock up

Användarvänlig förarapp och digitala transportsedlar

En annan fördel med Better Truckin’ är vår användarvänliga förarapp för digital dokumentation. Tack vare appen behöver du inte längre hålla reda på transportsedlar i papper, allt sker istället i appen och blir synligt för transportledare och administration i realtid! 

Dessutom kan Better Truckin’ smidigt underlätta om olyckan skulle vara framme och något händer med fordonet eller lasten, eftersom det kan rapporteras direkt i appen så ärendet kan hanteras av administration utan onödiga fördröjningar.

Trygghet i effektivitet och samarbete

Genom att eliminera pappershantering och möjliggöra snabb kommunikation mellan förare och transportledning ger Better Truckin’ dig som förare verktygen för en mer effektiv och smidig transportprocess. Du kan fokusera på din uppgift och vara trygg i vetskapen om att ditt arbete och eventuella händelser dokumenteras och kommuniceras sömlöst genom vårt system. Ta steget mot en modernare och mer effektiv transporthantering med Better Truckin’!

Trucker