Säljare

Att vara säljare med Better Truckin’ innebär:

Effektiv koordinering och planering

Inom transportbranschen är försäljning och orderhantering centrala uppgifter som kräver noggrann koordinering, effektiv kommunikation och planering. Dessa tre områden kan effektiviseras med hjälp av vår tjänst Better Truckin’, som erbjuder smidiga lösningar för orderhantering, orderförsäljning och kundadministration.

Sälj med Better Truckin'
Better Truckin' säljare

Gemensam kundhistorik och stöd i orderförsäljning

Med Better Truckin’ kan du som säljare i transportbranschen smidigt hantera inkomna ordrar och sammanställa den information som krävs för en lyckad transport. Tjänsten ger tydlighet kring vad som behöver transporteras, från vilken plats till vilken destination och om det finns specifika krav på lastens hantering.

Genom att även administratörer ansvariga för fakturering kan använda Better Truckin’, kan du enkelt följa upp och utvärdera hur väl andra transporter med samma aktörer genomförs, vilket kan vara värdefullt vid hantering av nya transportförfrågningar. 

Om du inte har möjlighet att hantera en begärd transport med din egen fordonsflotta, erbjuder Better Truckin’ även en lösning för orderförsäljning. Denna funktion gör det enkelt att följa både försäljningsprocessen och transportens framsteg oavsett underleverantör.

Överblick, stöd och struktur

Better Truckin’ erbjuder helt enkelt dig som säljare möjligheten att enkelt överblicka inkomna orderförfrågningar och information om lasten, hålla dig informerad om kundhistorik som kan ha betydelse för nya ordrar, samt stöd i arbetet med orderförsäljning till underleverantörer. Vi gör uppstarten i transportkedjan enkel och smidig för dig som redan har mycket att hålla reda på.

Säljare med Better Truckin'