Q-Trans

Q-Trans AB har sin bas i Göteborgsområdet men är verksamma med transporter i hela Europa. Utöver ett stort kontaktnät av transporthanterare har de sedan 2022 även en egen fordonsflotta som fortsatt att växa sedan dess.

Prosped Sweden

I takt med att ProSped vuxit har också deras behov av effektiva lösningar för administration ökat. Sedan mars 2022 är de därför nöjda användare av Better Truckin’ som drastiskt sänkt deras manuella arbetsbelastning och sparat dem såväl tid som pengar.