Fortnox och Better Truckin', en sömlös upplevelse

Effektivare fakturering med Fortnoxintegration

Vi förvandlar komplexa processer till smidiga och lönsamma lösningar. Med vår digitala plattform får du som åkeri eller speditör ökad insyn, bättre kommunikationsvägar och effektivare administration från order till faktura.

Med Fortnoxintegrationen finns en smidig koppling där du kan skapa Fortnox-fakturor via Better Truckin’. Utöver fakturahantering så synkas även ert kund- och artikelregister mellan tjänsterna för en sömlös upplevelse.

Fortnox integrationspartner