Internkommunikation i transportbranschen

Flexibla verktyg för internkommunikation

Kommunikation är en förutsättning för gott samarbete, därför blir det också extra viktigt att arbeta aktivt för att förbättra internkommunikationen. Hur kommunicerar du och dina kollegor med varandra? Genom vilka plattformar och vilka frågor tar man var?

Första stegen mot hållbart transportarbete

Hållbar transport

Ingen kan göra allt, men alla kan göra något! Vi vill prata mer hållbarhet 2024, helt enkelt för att det är ett område vi behöver ta ansvar för tillsammans för att göra skillnad inom. Kanske är 2024 året er transportverksamhet tar de första kliven mot att arbeta mer hållbart, då bör ni ta del av dessa tips för att komma igång med hållbart transportarbete!

Året med Better Truckin’

Ny hemsida, många nya funktioner och konsekvent publicering på sociala medier – 2023 var ett år värt att minnas!

Det senaste året har mycket hänt både med Better Truckin’ som tjänst och Rumblestrip som arbetsplats. Vi har blivit fler, nya funktioner har lanserats och arbetet vi gör har börjat synas allt mer på sociala medier. För oss har 2023 helt klart varit ett utvecklande år som lämnar stora förväntningar för vad vi kommer lyckas åstadkomma tillsammans under 2024!

Tre skäl att välja Better Truckin’

Transportplanering där hela teamet är support

I transportbranschen finns det ett antal funktioner som måste kunna hanteras i ett digitalt transportplaneringssystem: orderhantering, ruttplanering och fakturering till exempel. Vad som däremot skiljer ett okej system från ett riktigt bra system är de extra lösningarna som gör varje steg i processen enklare – sådana lösningar erbjuder vi!

Så bör lågkonjunkturen hanteras

Every crisis is an opportunity

Att företag känner av det ekonomiskt ansträngda läget är det ingen som ifrågasätter. Däremot är det omdiskuterat på många håll hur lågkonjunkturen bör hanteras. Vi vill i den här artikeln presentera tre skäl till att höja tempot trots att tiderna är tuffa, istället för att sitta passiv och vänta på bättre tider.

Transportplaneringssystem som verktyg för hållbar transport​

Ett transportplaneringssystem kan på flera sätt vara ett verktyg för att hantera miljöpåverkan och främja hållbarhet inom transportbranschen. Detta kan göras genom att implementera olika strategier och tekniker som minskar utsläppen, optimera resurser och främja mer effektiva transportsätt. 

Fem fördelar med digital transportplanering

Network

I transport-och logistikbranschen är effektivitet och precision avgörande för att bli konkurrenskraftig. Ett digitalt transportlaneringssystem spelar en stor roll i att skapa rätt förutsättningar för just den.